ტოლერანტობისა და მაჰმადიან მესხთა დეპორტაციის 69-ე წლისთავი ახალციხეში აღნიშნეს