მთავარი

პრესრელიზი

17 ნოემბერს, 12.00 საათზე, თბილისში, მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური განვითარების ინსტიტუტში (CIPDD) ჩატარდება დისკუსია თემაზე – "რეპატრირებულთა უფლებები და მათი სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში”. .
სადისკუსიო თემები:
*საქართველში მცხოვრები “თვითრეპატრირებული” მესხების მოქალაქეობისა და ბინადრობის უფლების საკითხი;
*პრობლემები განათლების სისტემაში;
*უძრავი ქონებისა შეძენასთან და რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სიძნელეები;
*გვარის დაბრუნებისა და აღდგენის გართულებული პროცედურები და ა.შ.
შეხვედრა ხორციელდება მიმდინარე პროექტის ,,რეპატრირებულთა ჰუმანიტარული დახმარება ,,თვითრეპატრიაციის” პრევენცია" ფარგლებში.
პროექტი დაფინასებულია ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს ასოციაცია ,,ტოლერანტი”. პარტნიორი ორგანიზაციები - ,,მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური განვითარების ინსტიტუტი (CIPDD)” და აზერბაიჯანის ორგანიზაცია - ,,ჰუმანიტარული კვლევის საზოგადოება”.