Copyright 2021 - Created by Tamar Samsonidze

პროექტის ,,ახალგაზრდული სათემო ორგანიზაციების მხარდაჭერა ახალქალაქსა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში" ფარგლებში 2 ოქტომბერიდან , გორელოვკას,ფოკას,კოჩიოს, ზაკვის, ტურცხისა და განძანის თემებში მოეწყო შეხვედრა თემის ახალგაზრდებთან. სამუშაო პროცესში შეირჩა სათემო ორგანიზაციებისთვის ახალგაზრდა ლიდერები, რომლებიც პროექტის ფარგლებში გადამზადდებიან და შექმნიან სათემო ორგანიზაციებს.

პროექტის მიზანია:სათემო განვითარების ხელშეწყობა ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში;

პროექტი დაფინანსებულია , ,,ღია საზოგადოების ფონდის" მიერ.

 

2 მაისს, სასტუმრო ლომსიას საკონფერენციო დარბაზში, ასოციაცია ,,ტოლერანტის" ორგანიზებით პროექტის,,აქტიური თემი, ღია და გამჭვირვალე მმართველობისთვის" შემაჯამებელი პრეზენტაცია გაიმართა.

პროექტის კოორტინატორმა, ქალბატონმა ცირა მესხიშვილმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობები და შედეგები.შეაჯამა პროექტის ფარგლებში განხორცელებული ღონისძიებები. თამარ სამსონიძემ წარადგინა ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის 12 სამიზნე სოფლის პრობლემების რანჟირების შედეგები.

 შეხვედრის შემდეგ მოხდა პროექტის ფარგლებში გადაღებული სოციალური კლიპის ჩვენება და მოსმენილ იქნა დამსწრე საზოგადოების შეფასებები.

2019  წლის, 8 აპრილს, დემოკრატიისა და ჩართულობის ცენტრში ასოციაცია ,,ტოლერანტის" ორგანიზებით ჩატარდა პროექტის ,,სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად" ფარგლებში მესამე საჯარო საინფორმაციო შეხვედრა ფერმერებისთვის. შეხვედრას ესწრებოდა ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ფერმერები, მცირე და საშუალო მეწარმეები, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორი და ბიზნესმენები. 

პროექტის ,,აქტიური თემი, ღია და გამჭვირვალე მმართველობისთვის" ფარგლებში 3 აპრილს, ასოციაცია ,,ტოლერანტის" ოფისში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ახალგაზრდა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებთან.  შეხვედრაზე შემუშავებულ იქნა გეგმა და ფორმატი, როგორ შემუშავდეს ქსელები, სადაც ჩართულები იქნებიან ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამიზნე სოფლების წარმომადგენლები, თავად შეძლებენ ინფორმაციის ატვირტვასა და დამუშავებას. მუდმივ რეჟიმში გაუზიარებენ ერთმანეთს თემში არსებულ პრობლემებსა და მოგვარების გზებზე.  

IMG 1504IMG 1505IMG 1521IMG 1535IMG 1547IMG 1551IMG 1552IMG 1567IMG 1689

 

პროექტის ,,აქტიური თემი, ღია და გამჭირვალე მმართველობისთვის" ფარგლებში, ჩატარდა  საკონსულტაციო შეხვედრა, რომელზეც განხილულ იქნა პეტიციის შეტანის წესები და პირობები. საინიციატივო ჯგუფები გაეცნენ სოფლის საჭიროებების კვლევის შედეგად გამოვლენილ პრიორიტეტებს და შეიმუშავეს პეტიციის შედგენისა და საკრებულოში წარდგენის გეგმა.  

 

IMG 1453პროექტის ,,აქტიური თემი, ღია და გამჭირვალე მმართველობისთვის" ფარგლებში,ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების  საინიციატივო ჯგუფისა და ადვოკატირების ახალგაზრდული მხარდამჭერი ჯგუფებისთვის ჩატარდა კონსულტაციები, მოწვეულ ექსპერტთან ლევან გობაძესთან ერთად, რომელმაც შეხვედრის მონაწილეებს გაუზიარა თავისი ჯგუფის გამოცდილება აჭარაში განხორციელებული პროექტის მაგალითზე. ძალიან საინტერესეო იყო სხვა მუნიციპალიტეტების გამოცდილების გაზიარებას, თუ როგორ ამზადებდნენ პეტიციებს, რა შედეგები ქონდათ და ა.შ. შეხვედრაზე ისაუბრეს საბიუჯეტო წინადადებების მომზადებაზეც. 

IMG 1458IMG 1461

 

IMG 146918 მარტს პროექტის ,,აქტიური თემი, ღია და გამჭირვალე მმართველობისთვის" ფარგლებში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა  ქ. ახალციხეში, სასტუმრო „ლომსია“-ს საკონფერენციო დარბაზში, თემაზე: „დეცენტრალიზაცია და მისი როლი ძლიერი თვითმართველობის ჩამოყალიბებაში“. შეხვედრას ესწრებოდნენ ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტების  სოფლების: ციხისუბანი, წირა, წყრუთი, მიქელწმინდა, ჭეჭლა, ჭელა, ნამინაური ანისა და ელიაწმინდის საინიციატივო ჯგუფის წევრები, სოფლის რწმუნებულები და დეპუტატები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სულ 27 მონაწილე. დღის წესრიგით გათვალისწინებულ თემაზე  პრეზენტაცია წარმოადგინა მოწვეულმა  ექსპერტმა  ჯაბა ნათენაძემ.  თემამ დიდი დაინტერესება გამოიწვია დამსწრე საზოგადოებაში, გაიმართა დისკუსია, რომელშიც აქტიურად ჩაერთვნენ მოწვეული სტუმრები, ახალგაზრდები და რწმუნებულები და დეპუტატები.  შეხვედრაზე ასევე წარმოდგენილი იქნა პროექტის ფარგლებში საქმიანობებისა  და  გამოვლენილი სამიზნე 12 სოფლის საჭიროების კვლევებისა და რანჟირების შედეგები. სამუშაო შეხვედრის დასასრულს გაიმართა პროექტის ფარგლებში  გადაღებული კლიპის ჩვენება. კლიპი გახმოვანებულია (ტიტრებით)  როგორც ქართულ ასევე სომხურ ენებზე, ამიტომ ორენოვანი  საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომია.

IMG 1485

 

თამაზი კაპანაძე ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის WWF-ის მიერ გამოცხადებული გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა, რომელიც ორინტირებული იყო ადგილობრივი ენდემური ჯიშის წითელწინწკლებიანი კალმახის გამრავლება შენარჩუნებაზე. პროექტი წარმატებით განხორციელდა.

IMG 1356IMG 1376

პროექტის “აქტიური თემი-ღია და გამჭვირვალე თვითმმართველობისათვის” ფარგლებში, ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტში შერჩეული ახალგაზრდა საინიციატივო ჯგუფებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე ,,ადვოკატირების კამპანიები, მოქალაქეთა ინტერესების დასაცავად". ტრენინგს უძღვებოდა ქ-ნი ნანა იოსელიანი.

IMG 1255IMG 1269

 

შეხვედრა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლებთან, პროექტის ,,“აქტიური თემი-ღია და გამჭვირვალე თვითმმართველობისათვის” ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს საქართველოში კარგი მმართველობის, ანგარიშვალდებულების და ინკლუზიური საჯარო პოლიტიკის ფორმირებას, რომელიც მოიცავს ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებას ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე.

პროექტი ხორციელდება საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია (საეა), World Vision საქართველოსთან პარტნიორობით პროექტის "ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მმართველობისთვის" ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა პროექტის საქმიანობები და თემებში კვლევებისა და რანჟირების შედეგად გამოვლენილი პრობლემები.

 

IMG 1211IMG 1228

f t g