დაბეჭდვა
დეტალები: კატეგორია: მთავარი | გამოქვეყნებულია: 17 აპრილი 2019 | გადასვლები: 1410

თამაზი კაპანაძე ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის WWF-ის მიერ გამოცხადებული გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა, რომელიც ორინტირებული იყო ადგილობრივი ენდემური ჯიშის წითელწინწკლებიანი კალმახის გამრავლება შენარჩუნებაზე. პროექტი წარმატებით განხორციელდა.

IMG 1356IMG 1376