შაბათი, 24 სექტემბერი 2022

თვითმმართველობა შენი უფლებაა

ასოციაცია ,,ტოლერანტის " ახალი სოციალური  კლიპი  ,,ახალი ქართული თემის ამბავი"  პროექტის ,აქტირი თემი, ღია და გამჭირვალე მმართველობის" ფარგლებში მომზადდა.