კვირა, 07 აგვისტო 2022

ტოლერნატის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი

თამაზი კაპანაძე ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის WWF-ის მიერ გამოცხადებული გრანტების კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა, რომელიც ორინტირებული იყო ადგილობრივი ენდემური ჯიშის წითელწინწკლებიანი კალმახის გამრავლება შენარჩუნებაზე. პროექტი წარმატებით განხორციელდა.

IMG 1356IMG 1376