კვირა, 07 აგვისტო 2022

საკონსულტაციო შეხვედრები პეტიციის მომზადების საკითხებზე

 

პროექტის ,,აქტიური თემი, ღია და გამჭირვალე მმართველობისთვის" ფარგლებში, ჩატარდა  საკონსულტაციო შეხვედრა, რომელზეც განხილულ იქნა პეტიციის შეტანის წესები და პირობები. საინიციატივო ჯგუფები გაეცნენ სოფლის საჭიროებების კვლევის შედეგად გამოვლენილ პრიორიტეტებს და შეიმუშავეს პეტიციის შედგენისა და საკრებულოში წარდგენის გეგმა.