სამშაბათი, 18 ივნისი 2024

ტრენინგები ახალგაზრდა ლიდერებისთვის

 

tპროექტ "ახალგაზრდული სათემო ორგანიზაციების მხარდაჭერა ახალქალაქისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებშის" ფარგლებში 9-10 აპრილს ჩატარდა 2 დღიანი ტრენინგი თემებზე:
📌"თემის მობილიზაცია და პრობლემის პრიორიტეტიზაცია ადვოკატირების სტრატეგიის შემუშავებისთვის"
📌"როგორ დავგეგმოთ კამპანიები და შევიმუშავოთ ადვოკატირების გეგმა"
🗣️💭ტრენინგების პროცესში მოწვეულმა ტრენერმა ირმა ქორთუამ განიხილა შემდეგი თემები:
✅თემის მობილიზაცია და მისი მნიშვნელობა;
✅თემის მობილიზაციის ხელშემწყობი ფაქტორები;
✅ადგილობრივი ინიციატივები და მოსახლეობის მობილიზაცია;
✅პრობლემების გამოვლენა;
✅პრობლემების პრიორიტიზაციის ტექნიკები;
✅ადვოკატირების თემის შერჩევის კრიტერიუმები
სოფლის პროფილის შედგენა;
✅მუნიციპალური, რეგიონული და ქვეყნის სტრატეგიული განვითარების პრიორიტეტები.
📝👉🏽👉🏽 ტრენინგების საბოლოო ეტაპი გახლდათ სათემო ორგანიზაციების ლიდერების მიერ მცირე ადვოკატირების კამპანიების შემუშავება - ადვოკატირების საკითხებზე ლოგიკური და ემოციური არგუმენტაციის - მესიჯების ჩამოყალიბება. აღნიშნულის მიზანია ტრენინგის პროცესში შემუშავებული ადვოკატირების კამპანიების რეალურ პრაქტიკაში განხორციელება და სამიზნე სათემო ორგანიზაციების მიერ წარმოებული კამპანიების მეშვეობით თავიანთ თემებში მათთვის საინტერესო/მწვავე საკითხებზე პრზიტიური ცვლილებების დაწყება
🖇️💰პროექტი დაფინანსებულია
tgttnetrentrenitrenintrenntrennnntrennnnnntrtrttttteeettttt