პარასკევი, 02 ივნისი 2023

ნარჩენების ეფექტური მართვისთვის

 

პროექტის სახელწოდება: ნარჩენების ეფექტური მართვა ჩვენი ჯანსაღი მომავლისათვის“
დაფინანსებულია: ,,ღია საზოგადოების ფონდის მიერ"
სამოქმედო არეალი: 📌ახალციხის მუნიციპალიტეტი
 
პროექტის მიზნებია:
✅ნარჩენების მართვის შესრულების ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმისა და სისტემის მონიტორინგი ახალციხის მუნიციპალიტეტში;

✅სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენთა ჩართულობით მოხალისეთა ჯგუფების ჩამოყალიბება;

 

✅მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის  ცნობიერების ამაღლება

✅კვლევისა და მონიტორინგზე დაყრდნობით ანგარიშისა და რეკომენდაციების მომზადება/შედგენა;

✅პუბლიკაცია გამოცემა და საზოგადოების ინფორმირება;

 

ხანგძლივობა: 1 წელი