კვირა, 07 აგვისტო 2022

სათემო ორგანიზაციების გაძლიერება

 

პროექტს სახელწოდებით:   "ადიგენის მაღალმთიანი სოფლების გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაციების საქმიანობების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობა"
--პროექტის მიზანია: ადიგენის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სათემო ორგანიზაციის შესაძლებლობების გაძლიერება, მათი საქმიანობების ხილვადობისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით❗️❗️❗️
--პროექტის ამოცანებია:
☑️ ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულებებისა და გამჭვირვალობის ინსტრუმენტების გაუმჯობესების მიზნით მათი შესაძლებლობების კვლევა.
☑️ გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაციებში ანგარიშვალდებულებისა და მეთოდების დანგრევა, სწავლება გაუმჯობესების მიზნით და ცნობიერების ამაღლება.
☑️ გარემოსდაცვითი სათემო ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, პოპულარიზაციისთვის მხარდამჭერი ღონისძიებები და ხილვადობაზე მიბმული კამპანიები.
-----------------------------------------------------------------------------------
პროექტი დაფინანსებულია "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის - CSRDG-ის" მიერ,"ევროკავშირი საქართველოსთვის" დაფინანსებით