ორშაბათი, 02 ოქტომბერი 2023

შეხვედრა მოხალისეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის

 

13 თებერვალს ჩატარდა ,,მოხალისეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის '' მესამე შეხვედრა, რომელსაც ყავდა სპეციალური სტუმრები ქ. ახალციხის მე7 საჯარო სკოლის დირექტორი, ქალბატონი ლალი კარკაძე და სკოლის ფსიქოლოგი ქალბატონი დალი ასპანიძე. შეხვედრის თემა იყო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, მათი ყოველდღიურობა და პრობლემები. გაიმართა დისკუსია, რომელშიც აქტიურად ჩაერთნენ პროექტის მონაწილე მოხალისეები.