შაბათი, 26 ნოემბერი 2022

მოხალისეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისათვის.

2015 წლის თებერვალი ტოლერანტში შეიქმნება აქტიური და მცოდნე მოხალისეების ჯგუფი.აღნიშნულთან დაკავშირებით ასოციაცია ტოლერანტი შეარჩევს სკოლის მოსწაავლეებს 11 - 12 კლასებიდან,მათგან ჩამოყალიბდება მოხალისეთა კლუბი და ეყოლებათ მათ მიერვე არჩეული ლიდერი. კლუბის წევრებს ჩაუტარდებათ ტრეინინგები. საბოლოო ჯამში კი,2015 წლის მაისისათვის მოხალისეები შეძლებენ თავად გაუძღვნონ მოხალისეთა კლუბს,გაუწიონ კოორდინირება და განახორციელონ სხვა ოპერაციები დამოუკიდებლად.