სამშაბათი, 18 ივნისი 2024

არქივი

სტუმრობა რეპატრიანტთა ოჯახებში

ასოციაცია “ტოლერანტის” ახალი პროექტის – “საქართველოში არალეგალურ მდგომარეობაში მყოფ დეპორტირებულ მესხთა ჰუმანიტარული დახმარება და მათი უკანონო გადაადგილების პრევენციის ხელშეწყობა”, განხორციელება 2011 წლის იანვრიდან დაიწყო. “ტოლერანტის” წარმომადგენლებმა მოინახულეს საქართველოში მცხოვრებ რეპატრიანტ მესხთა ოჯახები სამტრედიის, ოზურგეთის, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბასთუმანში, იანეთში, ნასაკირალში, და ახალციხის მუნიციპალიტეტში, მიულოცეს ახალი წელი და გადასცეს საჩუქრები.

მონაცემთა ბაზის სრულყოფისათვის

რეგიონალური ასოციაცია “ტოლერანტის” საინფორმაციო ბაზაში მოთავსებულია საქართველოში მცხოვრები რეპატრიანტი მესხების მონაცემები. 2011 წლის იანვარში, ახალი პროექტის, “საქართველოში არალეგალურ მდგომარეობაში მყოფ დეპორტირებულ მესხთა ჰუმანიტარული დახმარება და მათი უკანონო გადაადგილების პრევენციის ხელშეწყობა”, მიხედვით მოხდა მონაცემთა საინფორმაციო ბაზის გულმოდგინე გადასინჯვა. როგორც ასოციაციის დირექტორი ქალბატონი ცირა მესხიშვილი აცხადებს, “იწყება ახალი ბაზების შექმნა მაჰმადიანი მესხების რაოდენობისა და საჭიროებების მიხედვით, იანეთსა და ნასაკირალში.”

ჩატარდა კლიპის მოსამზადებელი სამუშაოები

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საინფორმაციო–საკონსულტაციო ცენტრი მესხი რეპატრიანტებისათვის“ ფარგლებში ასოციაცია „ტოლერანტს“ დაგეგმილი აქვს სოციალური კლიპის მომზადება. რეპატრიანტთა შესახებ გადაღებულიკლიპის მიზანია, ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მოსახლეობაში რეპატრიანტთა მიმართ კეთილგანწყობის ჩამოყალიბებას, გაუცხოების გადალახვას, ინტეგრაციული პროცესების უმტკივნეულოდ მიმდინარეობას.

გამოიცა საინფორმაციო–კვარტალური ბიულეტენის პირველი ნომერი

ბიულეტენის პირველი ნომერი გამოიცა როგორც ქართულ, ისე რუსულ ენაზე. მკითხველს მიეწოდა დაწვრილებითი ინფორმაცია პროექტში დაგეგმილისაქმიანობების შესახებ. მკითხველი გაეცნო პროექტის პირველ შედეგებს. მომზადდა ბიულეტენის იურიდიული, სამედიცინო და ისტორიული გვერდები. სპეციალური გვერდი დაეთმო ქართული ენის სასაუბროს, სადაც შეირჩა ყოველდღიური საკომუნიკაციო ქართულისათვის საჭირო გამოთქმები.

მომზადდა „ტოლერანტის“ ვებგვერდი

იანვრიდან აქტიურად დაიწყო მუშაობა ასოციაციის ვებგვერდზე, სადაც განთავსდა ინფორმაცია სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია „ტოლერანტის“ საქმიანობების, ევროკომისიის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში გაწეული მუშაობის, საქართველოში მცხოვრები რეპატრიანტებისინტეგრაციის, რეპატრიაციის პროცესის მიმდინარეობის, სამცხე–ჯავახეთის მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. საიტზე განთავსებული მრავალფეროვანიინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

მიმდინარეობს სამედიცინო კონსულტაციები

ოჯახის ექიმი სისტემატურად აკონტროლებს რეპატრიანტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, საჭიროების შემთხვევაში უნიშნავსმკურნალობის კურსს და თვალს ადევნებს დაავადების მიმდინარეობის პროცესს, ატარებს პრევენციულ ღონისძიებებს, ამ მიზნითახორციელებს ვიზიტებს ოჯახებში. პროექტის დაწყებიდან ოჯახის ექიმი ყოველკვირეულად ატარებდა კონსულტაციებსახალციხეში, აწყურსა და სოფელ აბასთუმანში.

პროექტის ფარგლებში მიმდინარე სამედიცინო მომსახურებაში აქტიურად არის ჩართული „ტოლერანტის“ პარტნიორიორგანიზაცია „სამცხე–ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა კავშირი“. პარტნიორ ორგანიზაციასთან არსებული ქალთა გინეკოლოგიურიკლინიკა უფასოდ ემსახურება რეპატრიანტ ქალბატონებს. კლინიკა პაციენტებს სთავაზობს გინეკოლოგიურ, კარდიოლოგიურ, ასევე ექოსკოპიისა და ლაბორანტის მომსახურებას.

მიმდინარეობს იურიდიული კონსულტაციები

იურიდიული მომსახურების ფარგლებში კვალიფიციური სპეციალისტები რეპატრიანტებს უწევენ იურიდიულ კონსულტაციებს. იურისტის დახმარება განსაკუთრებით ესაჭიროებათ საქართველოში ახლადჩამოსახლებულ მესხებს. ძირითადად ისინი ითხოვენდახმარებას მოქალაქეობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის მოწესრიგებისას. ხშირია გვარის აღდგენისა და საპენსიომომსახურების შესახებ კითხვებით მომართვის შემთხვევაც.

მუშავდება რეპატრიანტთა მონაცემების კომპიუტერული ბაზა

„ტოლერანტის“ სამუშაო ჯგუფი რეპატრიანტთა თითოეულ ოჯახს პირადად ეწვია, აღწერა და საჭიროებებს გაეცნო, უშუალოდ მათგან მიიღო ბაზისთვისსაჭირო ინფორმაცია, ადგილზევე შეისწავლა მათ ხელთ არსებული დოკუმენტაცია. მოძიებული ყველა ინფორმაცია შეტანილია მონაცემთა კომპიუტერულბაზაში. ბაზაზე მუშაობა გრძელდება.

ამოქმედდა „ცხელი ხაზის“ 24–საათიანი მომსახურება

პროექტის „საინფორმაციო–საკონსულტაციო ცენტრი მესხი რეპატრიანტებისთვის“ ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსებით ხორციელდება, სამცხე–ჯავახეთის რეგიონულ ასოციაცია „ტოლერანტში“ ამოქმედდა „ცხელი ხაზი“. ოცდაოთხი საათის განმავლობაში რეპატრიანტებს შეუძლიათ დარეკონმათთვის მნიშვნელოვან თუ პრობლემურ ნებისმიერ საკითხზე. „ცხელი ხაზის“ ოპერატორი მიიღებს, დააფიქსირებს ინფორმაციას მათი საჭიროებებისშესახებ, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში გაუწევს კონსულტაციას ან საჭიროების შემთხვევაში რეაგირებისათვის გადასცემს პროექტის მართვის ჯგუფს. „ცხელი ხაზის“ მომსახურებით ოთხი თვის განმავლობაში ისარგებლა 74–მა რეპატრიანტმა.

გაიხსნა ქართული ენის კაბინეტი აბასთუმანში

ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბასთუმნის საჯარო სკოლაში გაიხსნა ქართული ენის კაბინეტი. სამცხე–ჯავახეთისრეგიონულმა ასოციაცია „ტოლერანტმა“ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის „საინფორმაციო–საკონსულტაციო ცენტრიმესხი რეპატრიანტებისთვის“ ფარგლებში გაარემონტა და სათანადო ტექნიკით აღჭურვა სკოლის ერთი საკლასო ოთახი. სკოლაშიადგილობრივებთან ერთად რეპატრიანტი ბავშვებიც სწავლობენ. ამიერიდან აბასთუმნის სკოლის მოსწავლეებს ნათელი, კეთილმოწყობილი , ყველა საჭირო სასწავლო მასალით უზრუნველყოფილი კაბინეტი ექნებათ, რაც გააორმაგებს მშობლიურიენის შესწავლის მოტივაციასა და სურვილს.